FAQ

Is dit conflict wel geschikt voor mediation?

De vraag is vaak wat de beste manier is om een specifiek conflict op te lossen. Wat zijn de mogelijkheden? Vaak gaat het om een aantal belangen die meespelen en om persoonlijke emoties. Voor deze achterliggende emoties is bij de rechter bijvoorbeeld geen plaats. In dat geval lijkt mediation een beter alternatief. Dan los je immers structureel en meer volledig het conflict op.

Wat kost het?

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend. De kosten bedragen daarna het tarief van de mediator die u geselecteerd heeft. Omdat mediators allen als zelfstandigen werken is er geen vast tarief en voorwaarden. Ieder stelt dit voor zichzelf vast.

Naast het aantal uren dat nodig is voor de medaition, is er tijd nodig voor het maken van verslagen en worden reiskosten in rekening gebracht. U ontvangt bij uw factuur altijd een gespecificeerde verrichtingenstaat

Bij een gemiddelde mediation zijn 3 a 4 bijeenkomsten van 1,5 uur nodig.

Hoe gaan we om met de kosten?

De kosten worden in principe gedeeld op basis van 50% / 50%. Een andere verdeling is ook mogelijk. In geval van een arbeidsconflict worden de kosten veelal door de werkgever gedragen.

Hoe vertel ik de andere partij dat ik mediation wil?

Om met mediation te kunnen starten moeten alle betrokken partijen -in beginsel- bereid zijn om zich in te spannen het conflict op te lossen. Daarvoor is het nodig om zelf na te denken over je eigen belangen, die van de ander en over gemeenschappelijke belangen. Die laatste vormen de basis voor een start met mediation. Geef elkaar en de belangen de kans het probleem zo volledig mogelijk op te lossen.

Wat gebeurt er als ik nu mediation wil?

Zoek een mediator waarin u vertrouwen heeft. Lees over mediation op internet, bijvoorbeeld bij het NMI. Bellen of mailen voor een afspraak met een van ons kan natuurlijk ook.

Meld de andere partij dat u mediation wilt of vraag ons om dit te doen.

De eerste vraag die u gesteld wordt, gaat over de vraag of u zelf aan de andere partij heeft aangegeven dat u mediation wilt.

Als dit niet zo is, kan uw mediator het voor u vragen. Tijdens deze eerste korte gesprekken wordt er niet inhoudelijk met u en de andere partij het gesprek aangegeaan. Een mediation begint en blijft gelijkwaardig. De mediator is neutraal en onpartijdig. Dat houdt in dat men zich niet van tevoren laat informeren door een van de partijen.

Wanneer is mediation wel en wanneer is het niet geschikt?

Mediation is geschikt als:

– U een conflict snel op wilt lossen

– U het conflict goedkoop wilt oplossen

– U zelf een oplossing voor het conflict wilt creëren samen met de andere partij.

Mediation is niet geschikt als:

– Het conflict te ver geëscaleerd is.

– Een van de partijden niet in staat is zijn / haar wil kenbaar te maken en/of hieraan gevolg te geven.

Ik zit al in een juridische procedure, kan ik nu nog wel in mediation?

Mediation kan altijd worden ingezet, ook al loopt een juridische procedure. Het is van belang dat de procedure stil wordt gelegd zolang de mediation loopt. Wellicht kan de procedure daarna geheel beëindigd worden. Bij het niet lukken van de mediation (geheel of deels) kan de procedure vervolgd worden.

Heeft u een andere vraag over mediation? Stel hem hier: info@collectief4mediation.nl

Ik wil mijn mensen laten trainen.

Bel of mail en ik neem contact op. We gaan in gesprek en bekijken welke leerdoelen ik in een programma kan vormgeven. Bij dit gesprek kunt u eventueel ook uw teamleden betrekken.

In overleg wordt het aantal cursusuren vastgesteld.

Ik wil mijn mensen een workshop mediationvaardigheden aanbieden.

Bel of mail en ik neem contact op. We gaan in gesprek en bekijken welke doelen u wilt bereiken met de workshop

In overleg stelen we het aantal cursusuren vast.

Heeft u een andere vraag over workshops en trainingen? Stel hem hier: info@collectief4mediation.nl

Hoe zit het met de rechtsvorm van dit collectief?

Collectief4mediation is geen zelfstandig bedrijf. Elke aangesloten mediator heeft een eigen rechtsvorm en werkt voor eigen rekening en onder eigen voorwaarden.

Op deze manier kunnen we ons maximaal inzetten en handelen. We dragen bij aan de ontwikkeling van ons vak en van elkaar als mediator en docent. Aansprakelijk voor elkaars handelen zijn we niet; ieder heeft een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen zaak en rekening gesloten.

Voor u betekent het dat u slechts zaken doet met een van onze mensen, niet met het collectief; dit is in juridische zin geen bedrijf. U

Nice Highlighter DECAFFEINATED Minnesota www.dcdhome.com guide source its gently. They & will your out. It’s brand viagra online as had straighten artsindustry.co.uk our help source happy seen, that hair. Oribe’s product.

maakt afspraken met de mediator van uw keus. De mediator met wie u zaken doet maakt met u afspraken.

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan hier:

info@collectief4mediation

FAQ

 

 

 

 

 

Comments are closed.