Mediation en NLP: korte cursus


Mediation en NLP: korte cursusMediation en NLP: een kansrijk perspectief

Inhoud

Voor jou als mediator is communicatie je  belangrijkste gereedschap. Daar probeer je steeds beter in te worden. Er zijn veel methodieken die je daarbij helpen. NLP is wel de meest werkzame omdat je hiermee een betere afstemming bereikt. Tussen jou en partijen en tussen partijen onderling.

NLP, wat de afkorting is voor Neuro Linguïstisch Programmeren, biedt een  breed scala aan vaardigheden. Zo veel dat het niet in een dag behandeld kan worden. Wij bieden aan hen die willen kennismaken met NLP een selectie  in  een eendaagse training.

Je maakt kennis met een aantal  technieken die je meteen kunt inzetten, als interventiemethode en ook om bijvoorbeeld zichtbaar onpartijdig te blijven, juist als het spannend wordt.  Je leert technieken om je te kunnen verplaatsen in de ander en om vertrouwen op te bouwen. Op deze manier kunnen cliënten zich ook makkelijker (laten) verplaatsen in de positie van de ander of reflecteren op hun eigen handelen. Via allerhande verbale en non-verbale communicatietechnieken weet je ook beter welke interventie je kunt doen om een stap verder te komen in het proces.

Werkwijze

Met korte inleidingen, ondersteund met dia’s en demonstraties wordt de meest relevante stof gebracht. Vervolgens oefen je in (sub)groepen om de vaardigheden eigen te maken. In de nabespreking van de oefeningen leggen we niet alleen een link naar de theorie maar bovenal naar de eigen praktijk: HOE en WAAR kun je het geleerde toepassen. Wat zou daarvan de opbrengst zijn voor jou als mediator en voor de conflicterende partijen?

Tijdens de bijeenkomst is er bovendien sprake van een interactief samenwerken. Niet de trainer heeft alle kennis bij zich; ook de deelnemers hebben jaren ervaring die zij al dan niet (on)bewust bekwaam inzetten.

Thema’s die aan bod komen:

  • matching; afstemmen , volgen en leiden
  • criteria uitvragen
  • handelen vanuit waarnemingsposities
  • zintuiglijk waarnemenMediation en NLP: korte cursus
  • taal: generaliseren, vervormen, weglatingen

Resultaat:

Na afloop van de training hebben de deelnemers de volgende kennis verwerkt dan wel vaardigheden leren toepassen:

  • Deelnemers weten wat er voor matching nodig is
  • Deelnemers kunnen de vereiste vaardigheden toepassen in de praktijk
  • Deelnemers kunnen het proces van uitwisseling op gang brengen en houden.

Trainer:

drs. Han Rottink, Collectief4mediation. Han Rottink is behalve MfN registermediator ook Master NLP (sinds 1990). Cursisten vinden hem een zeer ervaren en bevlogen trainer.

Kosten:

€ 245,- (incl. btw) per deelnemer. Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12.

 

Waar & wanneer:

Planning wordt nog gemaakt. Meld u vast aan via info@collectief4mediation onder vermelding van “NLP”.

Graag tot ziens!

 

Accreditatie MfN verkregen voor 6 punten  in categorie 1A

 

 

Comments are closed.